LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

oktober, 2011:

Torsdagsträff på Huldas Café

Nu på torsdag är det åter en träff för de som kan vara lediga. Vi träffas den här gången på Huldas Café, Storgatan 58 i Karlsborg  kl 15:00.

213000 QSO? Om några år kanske.

Som nybörjare i hobbyn (4 år är inte mycket) kan man inte annat än att med djup respekt inse att man har en lång väg kvar till 213000 QSO.
Som nybörjare i allmänhet (30 år är inte heller mycket) kan man med samma respekt se upp till den tålamod och teknik en duktig operatör visar.

Gänget på T32C East Kiribati gjorde drygt 213000 QSO på drygt 3 veckor med ett 40-tal personer i teamet och i princip hela tiden med en positiv attityd och tålamod av hög klass.

Själv fick jag möjligheten att ha 2 QSO med stationen, inte på PSK31 som jag ser som min ”specialgren” utan på helt vanlig SSB och halvknackig CW. Trots att jag knappt kunde urskilja vilka signaler T32C svarade till lyckades man klämma igenom 100W i sin G5RV och få höra sin anropssignal klart och tydligt tillbaka på 3:e respektive 2:a anropsförsöket. Pileupen var för mig S9+30 genom hela spliten men på något sätt gick det bra ändå.

Vad jag framförallt lade märke till var deras upprepade tydlighet i anropssignal, splitstatus m.m. Split användes flitigt men ändrades ofta  beroende på aktivitetstrycket. Ibland var det fast -5KHz, ibland -5 till -10KHz, ibland simplex. Man kunde utan bekymmer höra förutsättningarna för kontakt mellan varannat QSO under alla de 24 dagarna.
”Tango 3 2 Charlie listening 5 to 10 down” eller ”T32C UP 1”.

Man svarade ofta med samma bokstaveringsform som den anropande stationen. ”Sierra Alfa 6 Alfa Yankee November” blev inte besvarat som SugarAlfa6AmericaYokohamaNorway, vilket gjorde alla kontakter snabba och tydliga.

Resultatet? Väldigt få splitmisstag från stationer, konsekvent teknik, inga onödiga omrop, inga ”splitpoliser”, inga ”what is your call please?”, lungt och lättkört nästan hela tiden.

Då är det extra skoj att köra radio som nybörjare!

73 de SA6AYN Tony

 

Har du nyheter eller egna reflektioner som kan passa sig bra på hemsidan? Maila dem till Tony SA6AYN eller Kjell SM6CTQ via [anropssignal]@gmail.com

Månadsmöte LWDXG Oktober 2011

Torsdagen den 18 oktober hade vi månadsmöte, som vanligt kl. 19:00 på SSA kansli i Karlsborg.

Det var kul med många medverkande den här gången!

Vi fick bland annat:
…höra nyheter från PTS via SSA om den kommande utökningen av 160M-bandet och ev. revideringar av regler för den svenska amatörradioverksamheten.
…höra om arbetet kring fjärrstyrning av berget, skadegörelse och reparation av nätverkslänken.
…testa fjärrstyrningen. (2 QSO med EG5VOR gjordes)
…låna DVD-skivor och videoband som klubben köpt in.
…höra rapport kring renoveringen av klubbstugan. Tack till sponsorerna!

..
.

Välkomna nästa gång!

Träff på Nymans Café

9 stycken kom till träffen på Nymans Café, vilket visade att intresse finns för en fortsättning. Vi fortsätter med denna träff första torsdagen varje månad kl 15. Påminnelse går ut via mail.

Fjärrstyrning QRV

Igår färdigställde Tony SA6AYN uppsättningen av fjärrstyrningsutrustningen som diskuterades vid förra månadsmötet. Nätverkslänkarna mellan Vaberget och SM6CTQ:s QTH fick kontakt för första gången och rapporterade en teoretisk länkhastighet på ca 80-120MBit/s, vilket i dagsläget är hundratal gånger snabbare än fjärrstyrningen behöver.

Utrustningen består av:
En IC-706 radioenhet med löstagbar panel.
Två  remoterig RRC-enheter för ”förlängning” av den löstagbara panelen över ethernet (och således även Internet om man vill).
Två nätverkslänkar 802.11an (5GHz) för datakommunikation mellan klubbstugan och Kjell SM6CTQ:s QTH ut mot internet.

IC-706-panelen kommer främst användas av Eric SM6JSM från hans hemma-QTH eller på resande fot.
Den fina med panelenheten är att den kan anslutas varsomhelt där internetanslutning finns och kopplar helt automatiskt upp mot radion på Vaberget. Ingen manuell konfigurationsändring krävs.

En andra remoterig RRC-enhet har beställts för att även Kjell SM6CTQ skall kunna använda radion med sin befintliga IC-706-panel från sitt QTH då radion är ledig.

All utrustning har finansierats initialt av Eric och Kjell.
Efter utvärdering av denna utrustning kommer klubben diskutera hur fler intresserade kan ta del av fjärrstyrningsutrustningen.
Man kan i teorin tänka sig fler personer med sin egen Ic-706-panel och remoterig-burk som ansluter över internet då radion är obokad.
Man kan även tänka sig att utrustning finns låna för tillfällig användning, eller att man har möjlighet att använda en enklare ”RRC-micro” och en dator.

I framtiden ska även möjlighet finnas att via en webbsida kunna växla vilken antenn som är ansluten till radion.

Ett stort tack till Calle SM6BBM, Malte SM6YJS och inte minst Adde SM0SHG för tillgång till nätverkslänkarna och hjälp vid kabeldragningar.

Tony SA6AYN och Kjell SM6CTQ