LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

Medlemmar

På denna sida visas alla anropssignaler som är medlemmar i LWDXG. Du blir medlem genom att föra över 200kr till bankgiro 348-8921. För att visas här krävs att medlemsavgiften har betalats in och att du har angivit din anropssignal på inbetalningsuppdraget. Kontakta Kjell SM6CTQ om du även vill ha klubbens mailutskick.
Saknar du din anropssignal här, hör av dig!

Uppdaterad 5/2 2024 14:00

Medlemmar 2024

SM5FWW, SM6VFJ, SM6FLQ, SK5SM, SA6AXY,
SM5XGJ, SM6CTQ, SA6BUN, SM6HVY, SM6CVX,
SA6CTC, SM6YJS, SM6MCW, SA6BKI, SM6OGF,
SM6IWT, SM6IPL, SM6JSM, SA6AYN

Medlemmar 2023

SM5XGJ, SM6DBZ(SK), SM6CTQ, SM6IWT, SM6OGF,
SA6BKI, SM6YJS, SA6BUN, SM6HVY, SM6CVX,
SM0NJO, SA6CTC, SA6AXY, SM6MCW, SA6BRD,
SA6AYN, SM6JSM, SM6VFJ, SM6FLQ, SM6IPL

Medlemmar 2022

SK5SM, SM5XGJ, SA6CTC, SA6BUN, SA6CJZ
SA6AXY, SA6BKI, SM6CVX, SM6HVY, SM6YJS,
SM6XYI, SM6CTQ, SM6IWT, SA6AYN, SM0NJO,
SA6BRD, SM6DBZ, SM6JSM, SM6MCW, SA6AWR,
SM6OGF

Medlemmar 2021

SM6CVX, SM6MCW, SM6IWT, SM6YJS, SA6BRD, SM6XYI, SA6AXY,
SM6HVY, SM6CTQ, SM0NJO, SA6CJZ, SA6BKI, SA6CTC, SA6AYN,
SM6IPL, SA6AWR, SM6VYM, SA6BUN, SM6DBZ, SM6JSM

Medlemmar 2020

SM5XGJ, SA6BKI, SM6CVX, SM6HVY, SM6IWT, SM6CTQ, SM6XYI,
SA6BRD, SM6DBZ, SA6CTC, SA6CJZ, SA6AYN, SA6BUN, SM0NJO,
SA6AXY, SM6JSM, SM6YJS, SM6IPL, SA6AWR, SM6VYM, SM6MCW

Medlemmar 2019

SM5XGJ, SA6BKI, SM6CVX, SM6HVY, SM6IWT, SM6CTQ, SM6XYI,
SA6BRD, SM6DBZ, SA6CTC, SA6CJZ, SA6AYN, SA6BUN, SM0NJO,
SA6AXY, SM6JSM, SM6YJS, SM6IPL, SA6AWR, SM6VYM, SM6MCW

Medlemmar 2018

SM0NJO, SM5XGJ, SM6YJS, SA6AYN, SM6CVX, SM6HVY, SM6CTQ,
SM6DBZ, SA6CTC, SM6XYI, SM6IWT, SA6CJZ, SA6BKI, SA6BRD,
SM6IPL, SM6JSM, SM6MCW, SA6AXY

Medlemmar 2017

SM5XGJ, SM6DBZ, SA6CTC, SA6AXY, SM6CTQ, SM6HVY, SM6CVX,
SA6BKI, SM6JSM, SM0NJO, SA6BRD, SM6IPL, SM6YJS, SA6AYN,
SA6MLO, SM6XYI, SA6CJZ, SM6MCW, SA6AWR, SM6IWT

Medlemmar 2016

SM5XGJ , SM5VFP, SM6CVX, SM6CTQ, SM6DBZ, SM6HVY, SM6YJS,
SM6XYI, SA6AYN, SA6BRD, SA6BKI, SA6CJZ, SA6CTC, SA6MLO,
SA6AWR, SM6IPL, SM6IWT, SM6MCW, SM6JSM, SM6YBR, SA7TAN,
SM6XFN

Medlemmar 2015

SM6XYI, SM6YJS, SM6HVY, SM6CVX, SA6CTC, SM6IWT, SM0NJO,
SM5VFP, SM5XGJ, SM6CTQ, SM6DBZ, SA6BKI, SM6IPL, SA6CJZ,
SM6JSM, SM6YBR, SA6AYN

Medlemmar 2014

SM0IMJ,

SM4CTT,

SM5AOG,

SA6AXY, SA6AYN, SA6BKI, SA6BRD, SA6CJZ, SM6CTQ, SM6CVX, SM6DBZSM6DCO, SM6DEC, SM6HVY, SM6IPLSM6IWT, SM6JBC, SM6JSM, SM6OUB,
SM6REA, SM6TIS, SM6UCK, SM6XYI, SM6YJS

SM7AWQ, SM7CMY, SM7DKFSM7DXQ, SM7GIB, SM7GUY, SM7GXR, SM7LPY, SM7NDX, SM7TGA

Medlemmar 2013

SM0NJO, SM0SHG

SM4EPR

SM5AOG, SM5BFJ, SM5CCE, SM5COP, SM5CZQ, SM5DJZ, SM5JFL, SM5QA, SM5XGJ

SA6AXY, SA6AYN, SM6BBM, SA6BKI, SA6BRD, SM6CBQ, SM6CTQ, SM6CVX, SM6DBZ, SM6DCO, SM6DER, SM6HNS, SM6HVY, SM6IWT, SM6JSM, SM6MCW, SM6OUB, SM6REA, SM6TIS, SM6U, SM6UCK, SM6XRX, SM6XYI, SM6YBR, SM6YJS

SM7AWQ, SK7AX, SM7BVO, SM7CMY, SM7CZP, SM7DKF, SM7GIB, SM7GUY, SM7HCW, SM7NDX, SM7TE, SM7TGA

Medlemmar 2012

SM6CTQ, SM6JSM, SM6XYI, SM6YJS, SM6SLI, SM6HVY, SM6BBM, SM6CVX, SM6IWT, SM6VAG, SM6TOB, SM6DBZ, SM5COP, SM1TDE, SM5XGJ, SM7GXR, SM6UCK, SM4VQP, SM6TIS, SM4EPR, SM6REA, SM6OUB, SA6AYN, SM7DKF, SM6XFN, SM5CZQ, SM6TOL, SM4VQP, SM7HCW, SM7BVO, SK7AX

Medlemmar 2011

SM0NJO, SM0RUX och SM0SHG SM3WMU SM4EPR SM5COP, SM5XGJ SM6XYI, SM6DBZ, SM6REA, SA6AQD, SM6TIS, SM6TOL, SM6LPG, SM6CTQ, SM6CVX, SM6MCW, SM6UCK, SM6IWT, SA6AYN, SM6SLI, SM6VAG, SM6PEX, SA6AXY, SM6YJS, SM7NDX, SM7HCW, SK7AX

Det finns någon inbetalning där det ej framgår vem som är inbetalare! Finns du inte med i listan och vet att du betalt in medlemsavgiften, kontakta oss!

Medlemmar 2010 – Ej komplett

SM0NJO, SM0RUX SM1DVV SM3WMU SM4EPR SM5AOG, SM5CCE, SM5COP, SM5CZQ, SM5KRI, SM5XGJ SA6AQD, SA6AYN, SM6AXY, SM6BBM, SM6BGG, SM6CKS, SM6CTC, SM6CTQ, SM6CVX, SM6DBZ, SM6DPF, SM6HVY, SM6IWT, SM6JSM, SM6LPG, SM6OUB, SM6REA, SM6TIS, SM6TOL, SM6UCK, SM6YBR, SM6YJS, SM7CMY, SM7DKF, SM7GIB, SM7LZQ, SM7LPY

Medlemsavgift inbetald utan anropssignal, referenser (kontakta kassören): 3488921, 9732128211, 90204076670

Medlemmar 2009

SM0NJO, SM0RUX SM1DVV SM2AQT SM4EPR SM5AOG, SM5BFJ, SM5CCE , SM5COP, SM5CZQ SM5KRI, SM5NZG, SM5QA, SM5XGJ SA6AYN, SM6AHS, SM6AXY, SM6BBM, SM6CTC, SM6CTQ, SM6CVX, SM6DBZ, SM6DPF, SM6HVY, SM6IWT, SM6JSM, SM6LPG, SM6MNH, SM6OUB, SM6PEX, SM6REA, SM6RTN, SM6SLI, SM6TIS, SM6TOB, SM6TOL, SM6UCK, SM6VAG, SM6XYI, SM6YBR, SM6YJS, SM7BZV, SM7CMY, SM7DKF, SM7GXR, SM7LPY, SM7LZQ, SM7NDX