LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

DL6-möte

DL6-möte den 23 mars på Hotell Wettern i Karlsborg
Från klockan 10 serveras kaffe med ostfralla. Pris 45kr
Föredrag:

 • Information om SSA Webb & IT. Roland Johansson / SM6EAT

  Radiovågens väg en resa från Karlsborg till Motala
 • Presentation
 • Radioteknikens historia
 • Motalas radiohistoria
 • Händelser i radions historia
 • Nutidens historia
  Morgan Lorin/SM5BVV Guide Sveriges Rundradiomuseum

  Lunch c:a 12.30 Hemlagad pytt-i-panna. 115kr

  Kl 14.00 Distriktsmöte med DL-val DL 6 Reino Larsson SM6YED
  Efter mötet serveras kaffe med tilltugg

  Välkomna till vackra Karlsborg och Hotell Wettern. /Kjell SM6CTQ

SM6IWT på SMLA

Göran IWT har varit aktiv i SMLA. På bifogad karta ser vi Görans förbindelser just nu för detta diplom. 190 av kommunerna har IWT kört på CW.
Kartan uppdateras efter varje körd kommun. Grönt övergår till rött när man haft förbindelse med kommunen.

Regler i korthet för SMLA svenska och norska kommuner:
Tävlingsansvarig är SK6EI, Skövde Amatörradioklubb SARK. Det är en tävling för radioamatörer. Du kan deltaga, det är enkelt. Allt som krävs är att registrera sig och betala årsavgiften 75 kronor. Loggar kan laddas upp på SK6EI:s hemsida i ADIF-format eller skrivas in manuellt. Sverige och Norge har tillsammans 646 kommuner. Tävlingen går ut på att aktivera så många som möjligt. Varje kommun motsvarar 2 poäng.

Kom med i jakten för SMLA nu nästa år.

Frekvensändring repeater SK6WW/R

I veckan har vi fått meddelande från repeaterkoordinatorn om att den frekvens som tilldelats oss behöver ändras. Vårt täckningsområde är mycket större än prognosen påvisade vilket medför att vi kolliderar med repeatern i Åtvidaberg. En ny frekvens 100kHz högre har tilldelats istället.

I samband med frekvensändringen kommer även subton (CTCSS) ändras för att linjera med SSA:s förteckning över rekommenderade toner för distrikt 6. Vi kommer även aktivera möjlighet till klassisk 1750Hz för öppning av repeatern som alternativ till subtonen.

Ändringen kommer göras idag den 4/11 2023 mellan 11:00-12:00.

Ny information för SK6WW/R från kl 12:00:
Repeatern sänder på 145,7625 MHz (RV61)
Repeatern lyssnar på 145,1625 MHz, d.v.s. -0.6Mhz split enligt bandstandard.
Subton CTCSS är 94.8Hz.

Repeater SK6WW/R QRV

Klubben har på initiativ av SM6VYM och SA6CJZ beslutat att starta igång en repeater för FM (med möjlighet till C4FM) för att främja aktiviteten i lokalområdet.

Repeatern har på kort tid realiserats helt genom sponsring från medlemmarna och har just nu inte belastat klubbkassan alls, vilket kan ses som ett bevis på att engagemanget för satsningen är högt från medlemmarna.

Repeatern är redan nu QRV från Vaberget, Karlsborg med separata och tillfälliga RX/TX antenner på RV53 (145.6625MHz) med -0.6 offset och CTCSS på 91.5Hz.

Målet är att, med hjälp av Michaels (SA6BUN) outtömliga kunskaper, tillverka lämpliga kavitetsfilter för att sedan kunna montera en kombinerad antenn på en permanent plats i tornet.

Om du vill bidra till driften och underhållet av repeatern, bli gärna medlem! Det är billigt!
Se sidan Medlemmar

Rockall (EU-189)

Ön Rockall (EU-189) är en granitholme som är 17 meter hög och är beläget i Nordatlanten.

Man kommer att aktivera denna med start den 28 maj.

Anropssignalen blir MM0UKI.

SMLA – Svenska och Norska kommuner

Göran SM6IWT är aktiv i den nya tävlingen SMLA på radio. Det gäller att kontakta svenska och norska kommuner. Göran har nu kontaktat 50 kommuner i tävlingen och erhållit ett stiligt diplom.

Uppdatering maj: Göran har erövrat SMLA 300  =  614 QSO och 1225 poäng. I CW-tävlingen återfinns Göran på åttonde plats.

Öppet möte om contesting och vågutbredning

Klubben deltog i ett digitalt möte om contesting och vågutbredning på klubbmötet den 24 november. Det var SK6AW Hisingens radioklubb som planerade mötet som blev mycket uppskattat.

Årsmöte 2022

Anteckningarna från årsmötet 2022 finns nu på sidan Möten

Klubbmöte 17/3 -22

I förra veckans klubbmöte fick vi en informativ genomgång av SK6EI:s hemsidor för SMFF, SMSS och SMKR.
Åke (SM6HVY) visade medlemmarna hur sidorna fungerar och hur man använder dem för att logga sina äventyr.

Undertecknad hade med sig fyra olika QRP-stationer som skickades runt och betraktades av samtliga.
QCX-80M, LAB599 TX500, Xiegu X5105 och en Xiegu X6100.

Huvudakten på kvällen var Eric:s (SM6JSM) redovisning av diverse SDR-mottagare i världen och hur man ansluter sig till dessa. Nedan finner du lite olika användbara länkar till de sidor vi tittade på under mötet.

En lista på samtliga KIWI-SDR i världen: http://kiwisdr.com/public/

En världskarta med SDR-mottagarna utplottade: http://rx.linkfanel.net/

Manual för KIWI SDR-mottagare: www.sk5sm.se/kiwi/

Komplett frekvenstabell för rundradio (mest kortvåg); uppdateras dagligen: http://www1.s2.starcat.ne.jp/ndxc/

Komplett förteckning över världens alla mellanvågssändare: www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php

En otrolig databas med alla FM-sändare i världen: www.fmlist.org

//SA6CJZ

WRTC 2022 Award

Det pågår en trevlig aktivitet på CW, SSB, RTTY och FT8 nu mellan den 1 januari till 10 juni 2022. 150 italienska radioamatörer hjälps åt att aktivera II0-II9 och IR.

Man kan via hemsidan få omedelbar loggning och statistik på placering i tävlingen. Detta resulterar sedan i ett diplom som man kan skriva ut.

Se mer på https://www.wrtc2022.it