LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

DX-möten

Vi har gått tillbaka i tiden och funnit att det första DX-mötet var på den östra sidan av sjön Vättern. Det var Lars SM5CAK som inbjöd till möte hemma hos sig. Året var 1978 och samlade 15 deltagare. Följande hade mött upp: SM5CAK, SM1CXE, SM4BNZ, SM5AD, SM5AYY, SM5BHW, SM5BRW, SM6CKS, SM6CVX, SM7ASN, SM7BBV, SM7CMC, SM7DMN, SM7FFI och SM0AJU. Mötena fortsatte hemma hos Lars även åren 79, 80, 86 och 87. Antalet deltagare ökade hela tiden och 1988 flyttades mötet till en kursgård på Omberg, men även där blev det för trångt.

Kjell, SM6CTQ med medhjälpare, åtog sig 1989 att fortsätta mötena i Karlsborg. Med hjälp av resurser från S2, Göta Signalregemente ordnades förläggning och föredragslokaler. Antalet deltagare hade nu blivit cirka 60 stycken. Det året berättade SM7BUA om HC7SK, SM6DYK som tidigt var insatt i hur man kunde använda DX-cluster som medhjälp i DX-kontakterna berättade hur man kunde starta lokala dx-cluster. Tidigare hade vi haft den informationen över radio på 145250 KHz och i vårt område runt sjön med ett tjugotal deltagare var det Östen, SM5DQC, som var mycket pådrivande och hade en förmåga att snappa upp information som han sedan förmedlade till oss övriga på nätet. Det var SM6CST Urban, SM6CVX Hasse, SM6OLL Roland och jag själv som blev intresserade av DX-trafiken och jagade olika aktiviteter. Mats SM7PKK som hade varit på resa i Pacific berättade om den aktiviteten.

År 1990 hade vi alla föredragen på F6 som hade fina möteslokaler. Förläggningen blev på olika platser inom fästningsområdet. Det året hade vi bjudit hit Paul F6EXV som berättade om 7O8A. Eric SM0AGD berättade om en spännande resa till 3C0 där han var aktiv som 3C0GD. Allan SM5BQB berättade om 3D2 Fiji där han var aktiv under flera år som 3D2QB. Mats SM7PKK berättade vidare om sina upplevelser i Pacific.

Expeditionen till 3Y, Bouvet Island, var just avslutad. LA2GV Kåre kom till DX-mötet och berättade om strapatserna. Året var 1991 och vi hade då ett mycket lyckat möte med 129 besökare. Övriga föredragshållare var Pekka OH1RY, TF3CW och SM7PKK som nu varit på T33.

 

Med Östersundspilen till DX-mötet i Karlsborg. Det hände sig vid den tiden att från republiken Jämtland utgick ett påbud om en bussresa till DX-mötet i Karlsborg. Året var 1992. Åke SM3MGK berättade att 03.30 gick Bo SM3AWP, Mats SM3GUE och han själv på bussen i Sandviken. Då hade de som gick på i Östersund redan varit ombord i 8 timmar. Det var fin stämning, man tittade på video och körde även kortvåg via en longwire på busstaket. En frågesport vanns av Tord SM3EVR. De sista personerna klev på i Västerås och då var det totalt 26 stycken i bussen. Många hade ej tidigare varit på något DX-möte och de var mycket nöjda med besöket i Karlsborg. Föredragshållare det året var OH2BH Marti Laine: ”Where do we go next” och DK7PE Rudy. Det var över 100 personer på mötet. När mötet var slut kom första snön det året (oktober).

Ham Forum i samarbete med Telemyndigheterna i Eritrea beslutades att amatörradio åter skulle introduceras i landet. Ett team bestående av bl a LA1EE Einar och LA7XK Halvard kom direkt till DX-mötet och berättade hur de utbildat 50 elever vid tekniska skolan i Asmara. Året var 1993 och då hade vi även RA3AUU Harry som berättade om expeditionen XV0RR. Övriga föredragshållare var VK2BEX Atsu och DL9WVM Ulli.

1994 hade vi mötet på Kråk radiostation strax söder om Karlsborg. DJ6SI Baldur kom och berättade om Uganda och Athos. Övriga föredragshållare var Roger G3SXW, Kjell SM7BAE, Peter SM7CMY och Tom Victor LA4LN.

Den dyraste föredragshållaren vi någonsin haft kom hit 1995. Det var Jim Smith VK9NS från Norfolk Island. I samarbete med DXare från Italien skulle vi dela på kostnaderna för resan, men vi fick aldrig några pengar därifrån. Jim berättade om Bhutan. Nils SM6CAS berättade om Conway och Tom Victor LA4LN om en resa i Västindien.

1997 fortsatte mötet på Kråk. Vi hyrde hela anläggningen och kunde därmed erbjuda en billig övernattning. Det året berättade ON5NT Ghis om VK0IR, DL3DXX Dietmar om P29VXX, DK7YY om S21XX och HB9MX om S79MX. Det året var vi 80 stycken och många från Norge. Bl a minns vi LA2QM Yngvar som var kvällens historieberättare.

1998 var vi tillbaka på Karlsborgs Fästning. N7NG Wayne berättade om H40AA, SM0DJZ och SM0AGD om XW30/XW30A. och SM0AGD berättade om Kure Island, K7K.

En länge önskad föredragshållare var antenngurun ON4UN, John. Det blev mycket om vikten av att ha många radialer. Året var 2000 och då kom även LA7MFA Lech som berättade om expeditionerna till T31 och ZK3. En mycket spännande resa till Pitcairn Island berättades av Jukka OH2BR. DL3DXX och DK7YY, de duktiga lågbandsoperatörerna, berättade bl a om en expedition till CE0Z.

2002 var vår målsättning att få ett intressant program som skulle täcka in olika intresseområden i hobbyn. Först ut var SM4MI som berättade om firman Mobinet. Bosse SM7FJE berättade om The Magic Band, 6 meter. Peter SM7CMY visade praktiska mätningar på bl a FT-817. Falk DK7YY berättade om Eritrea. Ett mycket intressant föredrag om solen och jonosfären hölls av Bertil SM5VZW. EI6FR Declan berättade om expeditionerna till South Georgia och South Sandwich, Dietmar DL3DXX om expeditionen H7DX och slutligen berättade Rune SM5COP och SM5IMO om deras aktivitet från Sao Tomé S9LA.

2004 Staffan SM6DOI informerade om sin antenntillverkning. Vladimir UA4WHX hade åkt runt i många olika länder. Han skulle berätta och visa bilder från sina resor. Vi arrangörer hade flera gånger frågat vad han behövde för hjälpmedel för att visa bilderna. Han sa att han behövde en projektor. När Vladimir skulle börja sitt föredrag försökte han sätta in ett fotografi i projektorn. Vi fick ta 15 minuters paus och vi åkte med ilfart till orienteringsklubben som hade en balloptikonapparat. En apparat man minns från skoltiden på 50-talet. Nu kunde han börja sitt föredrag och visa bilder från olika länder han varit aktiv från. Vi frågade Vladimir hur han kunde åka runt så till olika länder och då svarade han att han undersökte lämpliga resmål för ryska turister. Ännu idag åker Vladimir runt i världen med sin radio. LA6VM Erling berättade om den kommande Peter I expeditionen. SM6CMU Ingemar berättade om öppningar på höga frekvenser samt hur man bevakar banden. G3KHZ Derek som varit på olika IOTA-expeditioner berättade  om 9M6IOTA aktiviteten. Janne SM5DJZ orienterade om de olika IOTA-diplomen. Slutligen en svensk aktivitet från Märket med anropssignalen OJ0SM. Operatörer var SM5HJZ, SM0GNS, SM5AJV och SM0HPL.

2006 började DX-mötet med att Jens SM6AFV berättade om hur han löst fjärrstyrningen  på sin radiostation och DL7DF Sigi och SP3DOI Leszek från DX- och IOTA expeditioner runt om i världen. Sigi hade de senaste åren varit den mest aktive operatören med upp till tre expeditioner/år. Sigi och Leszek var bl a tillsammans på den senaste Andaman-expeditionen.. SM5DJZ om Pakistan och mini-expeditionen till Burkina Faso XT2JZ. SM5HJZ  om sin vistelse på OH0 med bl a EME på 6 meter. Nu hade även en av våra medlemmar blivit intresserad av expeditionslivet. Hasse SM6CVX berättade om sin kommande aktivitet från Papua New Guinea. Hasse kallade sitt föredrag ”Min första DX-expedition” och informerade om planeringen och förberedelserna  samt visade vilka olika öar han skulle besöka. Rune SM5CUI hade ett mycket intressant föredrag om EME på 2 meter där han bl a lyckades få kontakt med 3Y0X Peter I expeditionen.

Årets DX-expedition det året var till 3Y0X. Erling LA6VM berättade om förberedelser och genomförande. Expeditionen genomfördes på ett föredömligt sätt med god kunskap om vågutbredning och öppningar till olika länder. Duktiga operatörer som under svåra förhållanden slog QSO-rekord med 87034 QSO.

2008: Att köra radio på distans. Ett nytt föredrag om fjärrstyrning. Denna gången var det Ulf SM0LCB som berättade om hur han hade löst det. Ingemar SM6CMU berättade om bevakning och vågutbredning på 6 meter och högre frekvenser över långa avstånd. DL3DXX Dietmar om bl a VP6DX Ducie Island. En presentation från 6V7I Senegal av ett team från Sydvästra Skånes Radioamatörer med SM7DKF, SM7DLK, SM7DXQ, SM7KJH, SM7MPM och SM7TGA. Ronnie SM7DKF hade sammanställt ett bildspel och Ronnie och Mats SM7DXQ berättade om strapatserna. G3TXF Nigel redogjorde för några speciella aktiviteter. Listan är lång men vi kan speciellt nämna YK9G, Syrien. Det var mycket roligt att lyssna till hans QSL-statistik från svenska amatörer. Mats SM7BUA berättade om HD2M där bl a en av våra klubbmedlemmar deltog nämligen Peter SM6MCW. Slutligen berättade Hasse om sin resa bland IOTA-öar i Papua New Guinea.

2010: RA6LBS berättade om Russian big guns. I Ryssland har det på kort tid byggts upp enorma conteststationer. Det var intressant att se hur man numera använde moderna riggar och enorma antenner. Janne SM5DJZ informerade om IOTA, DXCC och LoTW. SM7CAS och G4EDG berättade och visade bilder från fyra olika IOTA-öar. Operatörer var Steve G4EDG, Mike K9AJ, Derek G3KHZ, och Steve 9M6DXX. Finansiär och organisatör var Nils-Göran SM7CAS. Hasse SM6CVX hade nu för tredje gången besökt IOTA-öar i Papua Nya Guinea. Hasse berättade om olika episoder med tullproblem, transporter, sjukdomar samt möten med människor som aldrig sett en vit man. SM5AJV och R3/SM6LRR pratade om SAC 2010  och entusiasmerade oss alla att ge järnet i tävlingen. Eric SM1TDE kåserade på ett trevligt och humoristiskt sätt om sin familje- och DX-expedition till Gambia. Tomi HA7RY och Cris HA5X berättade om en mycket intressant expedition till Chesterfield Reef TX3A. De hade även med sig QSL-kort till alla svenskar.

2012 års möte började med en svensk expedition till Madagaskar. Det var SM1ALH, SM1IRS och SM4HAK som hade ett fint föredrag som inte enbart handlade om radio. Cezar VE3LYC berättade om sina olika strapatser kring resorna till Pupuya Island SA-095, SA-031 Hershell Island, SA-097 Gonzalo Island, NA-230 Gilmour Island  och NA-231 East Pen Island. Kvällen höjdpunkt var K4UEE, Bob som visade såväl film som många fina bilder från expeditionerna till Desecheo K5 och Malpelo HK0NA. Det var landsättning med helikopter och bergsklättring; ett mycket spännande föredrag.

En i mängden säger: ”Vi som varit på många DX-möten konstaterar att ett besök på DX-mötet i Karlsborg är en inspirerande tilldragelse.” Många ser fram emot mötet  2014.

            Vid pennan SM6CTQ Kjell

/Kjell

 

Virusfritt. www.avast.com