LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

Preliminary program

Lake Wettern DX Group med klubb SK6WW inbjuder till DX-möte på Karlsborgs fästning. Vi hoppas att vi kan inspirera såväl nya som gamla radioamatörer. Alla ni som inte varit aktiva så länge, passa på att utbyta erfarenheter med de mer erfarna och inspireras av våra fantastiska föredragshållare.

The Lake Wettern DX Group with the club SK6WW invites you to the DX-meeting at the Karlsborg fortress. We hope we can inspire both new and old radio amateurs. All of you who have not been active for a time, take this opportunity to share experiences with the more experienced and be inspired by our amazing speakers.

Program fredag/friday
17.00 – 23.00      Drop-in Hotell Wetterns pub

Program lördag/saturday
10.00 – 10.45      RA6LBS
Berättelser om big Russian guns / Stories about the big Russian guns

11.00 – 11.45      SM5DJZ
IOTA, DXCC och LOTW information

13.00 – 13.45      SM7CAS och G4EDG
IOTA-expedition till 4 öar runt T32 / IOTA expedition to four islands around T32

13.45 – 14.30      SM5AJV och R3/SM6LRR
Hur vinner vi SAC? / How do we win SAC?

15.15 – 16.15      SM6CVX
Kåseri runt senaste resan till Papa Nya Guinea / Causerie around last trip to Papa New Guinea

16.15 – 17.15      HA7RY och HA5X
Chesterfeld reef TX3A

18.00                     Puben öppen / The pub opens

19.00                     DX-middag på hotellet, lotteri / DX-dinner at the hotel, lottery

Program söndag/sunday
09.00 – 09.45      RA6LBS
World Radiosport Team Championship 2010 and Low Band System

10.00 – 10.45      SM1TDE
Lågprisexpedition med familjen till C56, Gambia / discount expedition to C56, Gambia

11.00 – 11.45      HA7RY och HA5X
Willis, Mellish, Bajo Nuevo isl.

11.45 – 12.00      Avslutning / Conclusion of meeting

Kostnad:
Alt. 1 = 600 kr ger tillträde till alla föredrag samt DX-supé på lördag kväll.
Alt. 2 = 300 kr ger tillträde till samtliga föredrag.

Cost:
SEK 600 / EUR 60 giving access to all lectures and DX dinner on Saturday night.
SEK 300 / EUR 30 giving access to all lectures only, DX dinner not included.

Anmälan:
Görs genom insättning av resp. belopp på bankgiro 348-8921 senast den 30 augusti 2010.
Var noga med att ange signal i text/meddelanderutan.

Notification:
Is done by inserting respectively. amount of bank giro account no 348-8921 no later than 30 August 2010.
Be sure to enter your callsign in the text / message box.

Välkommen till årets DX-möte för aktiva radioamatörer!
Welcome to this year’s DX- meeting for the active radio amateurs!
För Lake Wettern DX Group / SM6CTQ, Kjell