LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

DX-meeting 2010

Anmäl dig redan nu till ett möte för aktiva radioamatörer.

For english version please scroll down

DX-meeting 10-12 September in Karlsborg

Redan på fredagskvällen har vi ”drop-in” på Hotell Wettern och där träffar du inbjudna föredragshållare. Den kvällen brukar vara mycket trevlig och här kan det bli något spontant föredrag Baren är öppen och det går att beställa mat.

Alla föredrag på lördag och söndag blir på Carlsborgs fästning. Vi bjuder på ett varierande program med föredrag på genomförda DX-expeditioner, planering av kommande DX-expeditioner, contest, IOTA aktivitet m m. Ett mer detaljerat program kommer när alla pusselbitar är på plats.

Anmäl dig redan nu till ett möte för aktiva radioamatörer.

Kostnaden för samtliga föredrag lördag och söndag, samt en två rätters DX-middag på lördagkvällen är endast 600kr. Vill du endast besöka föredragen gör du det för en kostnad av 300kr.

All betalning sker i förskott genom att sätta in beloppet på bankgiro 348-8921 Lake Wettern DX Group.
Skriv Dx-meeting 2010 när du sätter in pengar på kontot.
Var noga med att ange signal i text/meddelanderutan.

Boendet bestämmer du själv. När du bokar rum så anger du radiomötet.
Hotell Wettern har tel 0505-109 20

Mer information kommer

Kjell SM6CTQ

Kjell SM6CTQ är för tillfället sjuk. Frågor rörande DX-mötet kan ställas till [email protected] eller [email protected] .

Länkar och undersidor

Preliminärt program | Anmälda till DX-mötet Lite mer om mötet
Utställare och sponsorer | Hitta till DX-mötet

–English–

Already on Friday evening, we have ”drop-in” at Hotel Wettern and where you will meet invited speakers. The evening is usually very nice and this may be somewhat spontaneous lectures. The bar is open and you can order food.

All sessions on Saturday and Sunday will be at the Carlsborg fortress. We offer a varied program of lectures conducted on DX expeditions, planning the next DX expeditions, contest, IOTA activity, etc. A more detailed program will be available when all the pieces are in place.

Sign up now to a meeting for active radio amateurs!

The cost of all the lectures on Saturday and Sunday, and a two-course DX dinner on Saturday night is only 600 SEK. Do you only visit the lectures, do so at a cost of 300 SEK.

Full payment in advance by inserting the amount to our  bank giro account no 348-8921 Lake Wettern DX Group. Please write  ”Dx-meeting 2010” as message when you deposit money in your account.

Be sure to enter your callsign in the text / message box.

More information to be announced later

Kjell SM6CTQ is currently ill. Questions regarding DX meeting can be held [email protected] or [email protected] .

Links and subpages

Preliminary program | registered participants