LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

Medlemsporträtt

Möt några av LWDXG:s medlemmar

SM6CTQ Kjell SM6C är klubbens ordförande och en av operatörerna i team SK6W.


sm6cvx

Hans SM6CVX har två gånger varit ute på radioexpedition. Här ser vi Hans i operationstagen från någon ö utanför Papua Nya Guinea. Hans har vid flera tillfällen berättat om dessa äventyr. Enligt säkra källor planeras fler expeditioner.


sm6tis

SA6CTC Bert hjälper ofta till med tävlingen på 2 m. Här är en av våra administratörer för den nya hemsidan.


p8190205

SM6YJS Malte I tävlings-sammanhang använder Malte anropssignalen SA6N. Malte bor norr om Karlsborg och han är aktiv på CW i det s.k QO-nätet. Han är även aktiv i alla tävlingar från 70 cm och upp till HF där han bl a deltar i månadstesterna.


sm6ybr

SM6YBR Brita XYL till SM6JSM. Brita är intresserad av månadstesterna på 40 och 80 meter vilket resulterat i fina placeringar. Brita har ett vackert QSL-kort och hon är noga med att kvittera alla nya förbindelser. SM6YBR tävlar för klubb SK6WW.


sm6jsm

SA6A (SM6JSM Eric) är en av operatörerna för klubbstationen SK6W. Eric tävlar med stor framgång på 6M och 10M och återfinns i den absoluta toppen i resultatlistorna. Förutom de inhemska tävlingarna deltar han även i de av CQ- och ARRL-anordnade tävlingarna. Eric är anställd på SSA-kansli i Karlsborg som kanslichef. Eric tävlar för klubb SK6WW.


sm6bbm_370

SM6BBM (Silent Key), Kalle var klubbens tekniker. Kalle har tidigare varit anställd vid Kråks sändarstation i Karlsborg. Stationen styrdes på fjärr från Stockholm Radio. Alla kluriga problem löste Kalle och han var en tillgång vid klubb-stationen SK6WW (SK6W)


sm6ctc

SM6CTC (Silent Key), Kurt Jansson var en av operatörerna vid klubbstationen SK6W.
Kurt har även fina resultat på DXCC. Totalt 342 länder blandat CW och FONI.
Endast FONI 330 länder och CW 324 länder


sm6uck

SM6UCK/SM6H, Kjell Karlsson från Tibro har alltid varit intresserad av radio och har varit lyssnaramatör under många år. 1985 blev Kjell synskadad och fick göra ett antal transplantioner. Under sjukskrivningen lärde han sig telegrafi och 1991 fick han A-certifikat. Kjell testade BPSK31 och tyckte det var mycket spännande, där man med enkla medel och låg effekt kunde köra DX.
Stationen som används för BPSK31 är en Kenwood TS-570D, RigExpert med eget ljudkort, SpiderBeam med G5RV samt en 10-80m GP.


sm6qa

SM6QA (Silent Key) K-G var aktiv i NAC-tävlingarna på 1296 från SK6WW klubbstuga på Vaberget. K-G återfanns bland de främsta i varje deltävling och har många år vunnit i distrikt 6.
I majomgången skötte SM6JSM datorn och ordnade sked.


sm6qa

SM6IPL Roland QTH i Mölltorp som ligger utanför Karlsborg. Rolands radiointresse är för de höga frekvenserna.


SA6CJZ Fredrik (SF6C) Fredrik har varit medlem sedan 2014. Han deltar oftast på 2m och 1296-tävlingarna och är en av administratörerna på vår hemsida. Mestadels ägnar han tiden i shacket åt att bygga/konstruera egna antenner. Tillsammans med Roland SM6IPL kommer han under 2018 att uppdatera del av antennparken på LWDXG-klubbstuga.


SM6DBZ Svenne. Tävlar för SK6WW i Karlsborg. Han tog cert 1966, då han gick flottans radioskola. Detta bidrog till att radioklubben bildades i Lysekil 1971. Svenne var styrelsemedlem i tjugofem år varav ordförande i 20 år. Han var QSL-mottagare i Lysekils-området i över 30 år och delade ut QSL i var och ens brevlådor.

Svenne har kört NAC- tester sedan sjuttiotalet och så är fallet än idag. QTH är idag hans tredje och ligger i det inre av Gullmarn i ruta JO58UK.
 

Fler porträtt av medlemmar är på väg!