LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

Om LWDXG

Många frågar sig nog vad Lake Wettern DX group egentligen är för något, vilka är medlemmar och framför allt, hur man blir medlem, och till vilken nytta bidrar ett medlemskap. Svaret är ganska enkelt.

Vi var från början ett gäng DX intresserade som bodde runt sjön Vättern. Huvudintresset har varit att stödja DX-verksamheten. I den mån vi har resurser har vi sponsrat olika DX expeditioner.  Alla medlemmar kan använda LWDXG-logon på sitt QSL-kort och känna tillhörighet till klubben.

Redan 1979 började vi med att anordna DX-möten. Till en början varje år, men de senaste åren har vi kraftsamlat på en helg vartannat år. Mötena har varit förlagda till Karlsborg och med stöd från militära myndigheter och FRO har vi kunnat hålla kostnaderna nere och då samtidigt kunnat bjuda in intressanta föredragshållare.

Den tredje torsdagen varje månad har klubben möten och då ofta med intressanta föredrag.

Vill du stödja hobbyn skall du gå med som medlem i klubben, se mer på sida ”Medlemmar”.

Välkommen som medlem i Lake Wettern DX Group!
SM6CTQ, Kjell

Medlemmar | Protokoll