LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

D44TBC aktiv 19 november

Raul, EA2SS blir aktiv från Sal, Cape Verde som D44TBC 19-28 november. Han utlovar aktivitet på 20 och 30 meter. QSL via EA2SS.
 d44tbc

SL-testen

Eric SM6JSM aktiv i SL-testen med anropssignalen SL6AL

Eric SM6JSM aktiv i SL-testen med anropssignalen SL6AL

SL-testen

— FRO:s egen radiotävling
Mål: Att entusiasmera trafik till och från och med SL-stationer.

Datum 12 nov 2016

Tider CW 1200-1300 UTC

SSB 1315-1415 UTC

Frekvenser CW 3525-3575, 7010-7040 Khz

SSB 3650-3750, 7060-7130 Khz

Klasser A SL-stationer

B Ej SL-stationer

Alla fyra delarna redovisas separat.

CUP-vinnare = Sammanlagt fyra delar.

Anrop TEST SL

Meddelande RS(T) / serienummer från 001 / Lokatorruta

Ex: 59(9) 001 JP70PT

CW och SSB skall ha separata nummerserier.

Poäng Varje station ger en poäng per band.

SL-stationer ger fyra bonuspoäng, = 5 p.

Multiplar Varje större lokatorruta, JP70 etc, ger en multipel per band

Alla rutor räknas, även station i den egna.

Slutpoäng Antalet QSO-poäng multiplicerat med antalet multiplar.

CUP-segrare Den station i resp klass som har högsta sammanlagda

poängen under året (cw vår+höst) + (ssb vår+höst)

Plaketter erhåller FRO:s gyllene plakett.

Loggar Skall innehålla: Ert call, UTC, Band, Motstn, Sänt, Mott.

Cabrillo, .txt och .xls godkännes. Ange ert call i filnamnet.

Sänd logg till sm0oy@fro.se inom en vecka efter testen.

Loggpgm Log4U, Om lokatorn inte godkännes, skriv ett frågetecken efter

lokatorn i dess ruta. 7100-7130 kommer ej godkännas av Log4U.

SD, använd MT-läge

Excel, bara att fylla i

Resultat Redovisas på www.fro.se under Amatörradio/SL-TEST 2012

Chat Direkt efter testen träffas på 3720 för att byta erfarenheter.

Välkommen! Önskar FRO genom / SM0OY /Lars

Serverflytt

De senaste två veckorna har www.lwdxg.se påverkats av ett kabelfel som gjort att sidan sporadiskt varit ur funktion. Problemet är nu löst genom att servrarna flyttats till annan plats med ny och snabb internetanslutning.

Bouvet Island DXpedition 2018 – 3Y0Z

3y0zDX Supply är en av huvudsponsorerna av 3Y0Z. De ska försöka få Skandinavien prioriterad. Kostnaderna för DXpeditionen blir stora och nu har insamlingen av pengar börjat. Ge ditt stöd – stort som litet spelar ingen roll.
För att underlätta för en del kan ni ge ert stöd genom att köpa DX Supplys sponsorpaket (250 kr, eller mindre) och de står för överföring och kursförsluster (PayPal har dålig växlingskurs). Mot slutet av månaden för de över medlen till 3Y0Z och ni sätts upp på DXpeditionens hemsida som sponsor.

1296-utrustning

SM5FVH Anders har övertagit KG.s gamla utrustning på 1296. Vi får hoppas Anders får igång allt, så han blir aktiv på bandet.

SM5FVH

XZ IOTA-DXpedition

”We herewith have to inform the IOTA community that our Myanmar/ XZ IOTA-DXpedition
to some new IOTAs has to be delayed.

There were elections in Myanmar in November 2015 and we had to resubmit all our
documentation.The new administration has now been selected but they need time
to have new rules established.

All domestic logistics are in place through our local Myanmar contact.He is also
in weekly contact with 3 different ministerial departments and has indicated to us
that the first weeks of February 2017 seems to be a good time slot for our DXpedition.

We cannot push harder.We must be patient.But we have every hope  of activating
new Myanmar IOTAs.Therefore our intention is to plan the DXpedition  for
February 2017 subject to the Myanmar authorities finally giving us permission.

We will give additional information as it comes.

Sorry for this delay which is outside our control.

Kind Regards

Derek / G3KHZ , Hans / SM6CVX ,Nils / SM6CAS, Ulrika / SM7WYN,
Eddy / K5WQG and Steve / G4EDG”

NAC 1296

Team IPL, JSM och CTQ var aktiva 20/9 på NAC 1296. Det blev nytt rekord med 36 QSO och många Balter.

1296 201609

SAC Contest

Hoppas ni vill starta i tävlingen. Förra året vann Sverige men…Finländarna har stora planer för att återta segern i landskampen. Planera redan nu för att köra både SAC CW och SSB som är en riktig QSO-fest för oss i Skandinavien. Låt banden koka av svenska stationer! I år är det följande datum som gäller.

SAC CW: 17-18 september 12-12 UTC

SAC SSB: 8-9 oktober 12-12 UTC

//SM6CTQ

DX-mötet i Jönköping eller ”DX Match” 2-4 September

DX-MATCH16-200px Mötet samlade DXare från hela Sverige. Klubben i Jönköping hade valt en mycket fin plats för mötet, nämligen Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Här fanns föredragslokal plats för utställare samt en matsal som rymde minst 100 personer.

Mötet började redan på fredagen där de som kom, kunde träffa föredragshållare och kamrater som de ibland endast träffat på radio.

Lördag 3 september började med incheckning och information.

Första programpunkten var att Calle SM6CPY berättade om sina reser till 9X0PY Rwanda och 5H3CJ Tanzania. Efter en kort kafferast var det DF6JC Jörg som berättade expeditionen till Lord Howe Island med anropssignalen VK9DLX.

Craig K9CT var nästa föreläsare med en spännande och fartfylld expedition till K5P Palmyra Island.

Efter lunchen var det Kenneth LA7GIA som berättade om en aktivitet till Equatoral Guinea med anropssignalen 3C7A.

Därefter berättar Staffan SM6DOI om en egentillverkad antenn för 80 och 160 meter.

Craig K9CT berättar om sin conteststation som var av världsklass med antenner för alla band.

LB2TB berättar nu om en Expedition till VK9CK Cocos (keeling) Island. När han presenterade sig så nämner han fyndigt LB2TB ”lowband to topband” Han berättar mycket trevligt och det blir en del skratt.

Sista programpunkt på lördagen var när Axel Schernikau DL6KVA berättar om expeditionerna till VP8STI South Sandwich Island och VP8SGI South Georgia Island. Många händelser i det kalla klimatet som verkligen satte prov på uthållighet på alla expeditionsmedlemmar .

Utöver föredrag var det DXCC, och IOTA kontroll där man fick visa upp sina mottagna QSL.

Framtidens radio och remoterig visades upp av Kari, SM0HRP

Ett mycket trevligt möte som vi hoppas att grabbarna SM7LPY, SM7XUF och de andra i klubb SK7AX orkar fortsätta med om två år.

Kjell SM6CTQ