LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

oktober 12th, 2011:

Fjärrstyrning QRV

Igår färdigställde Tony SA6AYN uppsättningen av fjärrstyrningsutrustningen som diskuterades vid förra månadsmötet. Nätverkslänkarna mellan Vaberget och SM6CTQ:s QTH fick kontakt för första gången och rapporterade en teoretisk länkhastighet på ca 80-120MBit/s, vilket i dagsläget är hundratal gånger snabbare än fjärrstyrningen behöver.

Utrustningen består av:
En IC-706 radioenhet med löstagbar panel.
Två  remoterig RRC-enheter för ”förlängning” av den löstagbara panelen över ethernet (och således även Internet om man vill).
Två nätverkslänkar 802.11an (5GHz) för datakommunikation mellan klubbstugan och Kjell SM6CTQ:s QTH ut mot internet.

IC-706-panelen kommer främst användas av Eric SM6JSM från hans hemma-QTH eller på resande fot.
Den fina med panelenheten är att den kan anslutas varsomhelt där internetanslutning finns och kopplar helt automatiskt upp mot radion på Vaberget. Ingen manuell konfigurationsändring krävs.

En andra remoterig RRC-enhet har beställts för att även Kjell SM6CTQ skall kunna använda radion med sin befintliga IC-706-panel från sitt QTH då radion är ledig.

All utrustning har finansierats initialt av Eric och Kjell.
Efter utvärdering av denna utrustning kommer klubben diskutera hur fler intresserade kan ta del av fjärrstyrningsutrustningen.
Man kan i teorin tänka sig fler personer med sin egen Ic-706-panel och remoterig-burk som ansluter över internet då radion är obokad.
Man kan även tänka sig att utrustning finns låna för tillfällig användning, eller att man har möjlighet att använda en enklare ”RRC-micro” och en dator.

I framtiden ska även möjlighet finnas att via en webbsida kunna växla vilken antenn som är ansluten till radion.

Ett stort tack till Calle SM6BBM, Malte SM6YJS och inte minst Adde SM0SHG för tillgång till nätverkslänkarna och hjälp vid kabeldragningar.

Tony SA6AYN och Kjell SM6CTQ