LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

Träff på Nymans Café

9 stycken kom till träffen på Nymans Café, vilket visade att intresse finns för en fortsättning. Vi fortsätter med denna träff första torsdagen varje månad kl 15. Påminnelse går ut via mail.

Comments are closed.