LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

oktober 9th, 2015:

Mer om Bhutan

SM6CVX anropssignal i Bhutan blir A52CVX.

Hasse meddelar att det troligen blir aktivitet även 23 och 24 Oktober, om det blir tid över.