LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

maj, 2012:

LWDXG Årsmöte 2012

Som meddelades på senaste klubbmötet blir det årsmöte den 13 juni kl 1830 på SSA-kansli.

2011 års verksamhetsberättelse finns på sida Filer och Dokument

Förslag till dagordning vid Årsmötet den 13 juni 2012

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
5. Föredragning av verksamhetsberättelsen
6. föredragning av resultat och balansräkning
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Beslut avseende ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år
10. Val av ordförande för en tid av ett år
11. Val av övriga ledamöter för en tid av två år
12. Val av valberedning
13. Val av revisorer och ersättare för en tid av ett år
14. Fastställande av medlemsavgift
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutning

K4UEE kommer till DX-mötet 2012

K4UEE Bob Allphin

Vi i LWDXG är mycket glada för att nu kunna meddela att Bob, K4UEE blir föredragshållare på vårt möte i september. Vi hörde Bob senast i expeditionen HK0NA Malpelo Island

Bob, K4UEE har besökt 110 DXCC länder och varit aktiv från 61. Han har deltagit i 35 DXexpeditioner, och har specialiserat sig på att aktivera ”Top 10 (mest önskade länder) och hittills har han aktiverat 9. Det är Baker / Howland (# 8), Heard Island (# 4), Bhutan (# 3) , South Sandwich Islands (# 6), Sydgeorgien (# 10), Peter I: (# 4), Lakshadweep (# 2), Desecheo (# 6) och senast Saba / St. Eustatius (Nytt DXCC-land. Han har 8 ”DXpedition of the year” plaketter hängande på väggen. När Bob gick i pension för tolv år sedan har han haft möjlighet att deltaga i DXexpeditioner mer eller mindre på heltid, Han har deltagit i 8 stora DXexpeditioner och totalt har det blivit 700.000 QSO.

Bob är en medlem av CQ DX Hall of Fame , VooDoo Contest Group (First Class Operator Club) FOC, A-1 Operator Club, ordförande i INDEXA, tidigare ordförande i ARRL DX rådgivande kommittén (DXAC), tidigare president i SEDXC och president för KP1-5-projektet.

DX-mötet 2012 har fått sina sidor!

Nu har DX-mötet fått sina egna undersidor här på lwdxg.se.

För närvarande finns information om mötet och sida med mottagna anmälningar.

Socotra Island (IOTA AF-028, CQ Zone 37), Jemen

Expeditionen startade den 30 april och avslutades den 15 maj
Operatörer var RA9USU, RA3AUU, K3LP, UA3AB, R3FA, R7LV, RM2M, RL3FT, UA4HOX, JT1CO, N6PSE, WD5COV, och YT1AD.

Socotra – är en liten skärgård av fyra öar. Det ligger 240 kilometer öster om Afrikas horn och 380 kilometer söder om den arabiska halvön. Ön erkänns av UNESCO som ett världsnaturarv.

Socotra Island anses vara juvelen i den biologiska mångfalden i Arabiska havet. Isolering av Socotra skärgården och dess värme och torka har tillsammans skapat en unik och spektakulär flora. 37 procent av växtarter på Socotra finns någon annanstans på jorden.
Socotra är en av de mest isolerade landformer på jorden kontinentalt ursprung.
Många av klubbens medlemmar har haft förbindelse med stationen.

SK6W på NAC 144MHz Maj 2012

I senaste NAC-tävlingen på 2 meter hade klubben 6 deltagare. SM6HVY körde portabelt från Tiveden. SM6IWT körde hemifrån med antenn på balkongen. SA6AYN körde från sitt nya QTH i Brevik.  SM6CVX, SM6CTQ och SM6JSM körde från Vaberget med signalen SK6W. SM4VQP körde från sin berganläggning i Hallsberg. Totalt fick klubben ihop 143.994 poäng som är nytt poängrekord för oss. Detta ger oss preliminärt en 3:e plats i klubbtävlingen.

Foto 1 SM6CVX och SM6JSM på SK6W i bakgrunden SM6BBM
Foto 2 SM6IPL Med QTH i Mölltorp räknar med att vara med nästa gång. Här monterar han antennen i en portabelmast