LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

Månadsmöte LWDXG Mars 2012

I dagens månadsmöte behandlades följande punkter:

– DX-möte 2012? Ja/Nej?
Klubben beslutade att DX-möte 2012 skall genomföras någon gång under September/Oktober. Tid, plats, boende, föredragshållare m.m. är under utredning.

– Hemsidan
Klubben efterfrågar fler artiklar till hemsidan. Skicka intressanta artiklar, personliga tankar och reflektioner eller intressanta länkar till Kjell SM6CTQ eller Tony SA6AYN på e-post. Adressen är anropssignalen följt av @gmail.com

– Nya böcker/tidningar/kartor från SSA hamshop visades.

– Försäljning av lotter till SSA-lotteriet

– Fika (naturligtvis!)

Välkommen till nästa månadsmöte, som vanligt tredje torsdagen i månaden!

Comments are closed.