LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

SMFF-0700 Myrhulta Mosse

SMFF-jakten fortsätter.

Vi planerar nu aktivitet från Myrhulta Mosse med nummer 0700. Platsen har inte varit aktiverad tidigare så det blir ett väldigt drag på förbindelserna. Platsen är rekad av IWT och han har hittat en framkomlig väg där vi måste gå cirka 100 meter. Blir vi många så blir det inga problem att bära all utrustning. Lämplig dag är nu på söndag efter midsommarhelgen då kan man behöva frisk luft. För er som kommer med första gången, anmäl er på hemsidan http://wff.se/ så ni kan deltaga i trafiken. En klubbaktivitet där vi skall upprätta radiostation och sätta upp antenn samt ordna stationsplatsen för deltagande i SMFF.

Roland SM6IPL har tillgång till räddningsbåten och vi planerar nästa utflykt med aktivitet från bl a Kyrkogårdsön. Mer detaljer om det kommer.
Vi speglar alla händelser på vår hemsida http://www.lwdxg.se/.

Hör av er till SM6CTQ så vi kan bestämma tid och samåka till helgens aktivitet.

Comments are closed.