LWDXG – Lake Wettern DX Group Rotating Header Image

Om hemsidan

Systemunderhåll

En omfattande serveruppgradering gjordes under söndagsmorgonen och orsakade ca en timmes avbrott.
Hemsidan var åter igång kl 10:25.

Störningar på hemsidan [Åtgärdat]

P.g.a. problem med kommunikation mot Storbritannien och Frankrike m.fl. kommer lwdxg.se inom de närmaste 1-5 dagarna göra ett byte av internetleverantör.

Detta kan orsaka störningar på sidan och är förhoppningsvis inte så långvarigt. Exakt tidpunkt är inte känd.

Uppdatering: Flytten klar 23/2 ca kl. 10:00.

Serverflytt

De senaste två veckorna har www.lwdxg.se påverkats av ett kabelfel som gjort att sidan sporadiskt varit ur funktion. Problemet är nu löst genom att servrarna flyttats till annan plats med ny och snabb internetanslutning.

Översättning av hemsidan

Nu har vi lagt in en funktion längst upp på hemsidan som maskinellt kan översätta sidinnehållet till en mängd olika språk.
Funktionen är inte perfekt, men ändå en god hjälp för våra utländska besökare.

Vi efterlyser fler artiklar till hemsidan! Glöm inte att uppge källa om informationen är lånad.

Serverunderhåll

Den 7:e november planerar vår webbhotell att göra uppgraderingar av sina servrar.
Underhållet kommer att påbörjas 2012-11-07 04:00 och beräknas vara klart
senast 06:00. Under arbetet kommer servern tidvis att vara onåbar.

Ny design + Kommentarer aktiverade

Lake Wetterns webb håller på att få en ansiktslyftning!

Vi hoppas på en sida som är ljusare och mer modern och framför allt mer användbar och lättläst.
Amatörradiosidor har en förmåga att vara funktionella och praktiska men har ofta ett tråkigt ”grovt” intryck. Vi skall försöka arbeta med modern designen såväl som innehåll för att göra vår webb mer tilltalande, inte minst för nya ögon som vi vill locka till klubben och amatörradiohobbyn.

Vi kommer även aktivera funktionen ”kommentarer” på alla nya inlägg, vilket innebär att du, läsaren kan tycka till om sidans artiklar.

Vi välkomnar, som vanligt, förslag på nyheter till vår sida!

Trevlig höst!

Nyheter och material efterlyses

Webbredaktören efterfrågar återigen mer idéer och material till hemsidan för att göra den mer intressant och levande.

Tack på förhand!

Adressändring

LWDXG:s hemsida har nu genomgått en adressändring.

Den tillfälliga lösningen som infördes för den nya webben 2009 med adress www.wp.lwdxg.se har nu avskaffats till förmån för den RIKTIGA adressen www.lwdxg.se. Adresserna kommer fungera parallellt under en längre tid med automatisk omstyrning till rätt adress.

Om du upptäcker några fel som t.ex. trasiga länkar eller saknade bilder, hör av dig till mig Tony SA6AYN via epost. Adressen är min signal följt av @gmail.com